Bovenstraat 2 | B-9680 Maarkedal

Stel uw vraag

  * Verplichte velden

  Deze website is beveiligd met reCAPTCHA en de Google Privacy Policy en Terms of Service zijn van toepassing.

  Kmo-portefeuille

  tot 30% subsidie

  Geregistreerd dienstverlener bij de kmo-portefeuille.

  Pijler ‘Advies’.

  Compassco is geregistreerd bij het Vlaams Gewest voor de steunmaatregel kmo-portefeuille en dit voor de pijler Advies. Het registratienummer is DV.A225316.

  Wat is de kmo-portefeuille?

  De kmo-portefeuille is een maatregel van de Vlaamse overheid waardoor ondernemers financiële steun krijgen voor de aankoop van diensten die de kwaliteit van hun onderneming verbeteren, verleend door geregistreerde dienstverleners.

  Welk soort advies is subsidieerbaar?

  • Het advies mag geen betrekking hebben op de gewone bedrijfsvoering, maar heeft als doel de onderneming vooruit te helpen (pijnpunten aanpakken of opportuniteiten spotten en implementeren);
  • Het advies moet volgende vormvereisten hebben:
   . Concrete probleemstelling (analyse);
   . Geschreven advies;
   . Implementatieplan;
   . Min. 500€ ex btw;
  • Het advies staat in een geschreven document (gepersonaliseerd adviesrapport).

  Welke diensten van Compassco komen in aanmerking?

  • Uitvoeren van een bedrijfsanalyse met het oog op meer professionalisme in en meer succes voor uw onderneming;
  • Uitvoeren van een opportuniteitenanalyse met het oog op het versterken van uw onderneming;
  • Schrijven van een adviesrapport;
  • Opstellen van een implementatieplan;
  • Begeleiding bij de implementatie;

  Sinds 1 januari 2023 werd de kmo-portefeuille hervormd. Vanaf dit ogenblik is het toepassingsgebied beperkt tot een aantal toekomstgerichte thema’s. Voor Compassco verandert er niet zo veel. Volgend aanbod van Compassco blijft ook nà 1 jan ’23 subsidiabel:

  • Strategie (thema ‘bedrijfsstrategie’ of thema ‘duurzaamheid’)
  • Financieel management (thema ‘financiële geletterdheid’ of thema ‘digitalisatie’)
  • Operationele organisatie (beperkt tot ‘arbeidsorganisatie & bedrijfsprocessen’ of ‘digitalisering van bedrijfsprocessen’)
  • Business development (beperkt tot ‘internationalisering’)

  Voor wie is de kmo-portefeuille?

  Ondernemingen die aan volgende criteria voldoen :

  • Je onderneming is een kmo of je oefent een vrij beroep uit;
   Kleine ondernemingen (ko):
   . Minder dan 50 werknemers tewerkstellen én
   . Jaaromzet van max. 10 M€ of een jaarlijks balanstotaal van max. 10 M€;
   . Zelfstandige onderneming (geen partneronderneming/ verbonden onderneming) (*)Middelgrote ondernemingen (kmo):
   . Minder dan 250 werknemers tewerkstellen én
   . Jaaromzet van max. 50 M€ of een jaarlijks balanstotaal van max. 43 M€;
   . Zelfstandige onderneming (geen partneronderneming/ verbonden onderneming) (*);
  • Een aanvaardbare rechtsvorm hebben (vb. NV; BVBA; CVBA; …) (*);
  • Je onderneming is gevestigd in het Vlaams Gewest, daar zijn ook de ‘werkenden in je bedrijf’(*) aan de slag;
  • Actief in de privé-sector;
  • Een aanvaardbare hoofdactiviteit hebben (*);

  (*) kijk op www.kmo-portefeuille.be voor meer informatie m.b.t. de voorwaarden om in aanmerking te komen.

  Hoeveel subsidie kan u bekomen via de kmo-portefeuille?

  Hoeveel steun je ontvangt, is afhankelijk van de grootte van je onderneming:

  • Kleine ondernemingen (ko) kunnen 30% subsidie bekomen tot een maximum van 7.500 € per jaar (*)
  • Middelgrote ondernemingen (kmo) krijgen 20% subsidie tot een maximum van 7.500 € per jaar (*)

  (*) sinds 1 december 2019 is de steun gedaald naar de bovenstaande percentages en bedragen.

  Je kan zo lang steun aanvragen tot je persoonlijk maximum is bereikt of tot het budget van de portefeuille is uitgeput. BTW en niet subsidiabele kosten dienen altijd rechtstreeks betaald te worden.

  Hoe ga je te werk?

  • Je dient je aanvraag voor subsidie in te dienen via kmo-portefeuille.be uiterlijk binnen de 14 dagen nadat de prestatie begonnen is (= startdatum van de overeenkomst);
  • Deze aanvraag komt elektronisch bij mij terecht en ik aanvaard of weiger deze (gebaseerd op vaste criteria door de Vlaamse overheid opgelegd);
  • Bij aanvaarding moet je 70% van het projectbedrag (excl. BTW en eventuele niet-subsidieerbare prestaties) op rekening van Sodexo storten binnen de 30 dagen na de aanvaarding van uw dossier via kmo-portefeuille.be. De andere 30% wordt door de Vlaamse overheid op deze rekening gestort.  Sodexo betaalt mij dan uit voor de subsidiabele prestaties (excl. BTW).
  • De BTW op de factuur en de niet-subisideerbare prestaties dien je zelf rechtstreeks te betalen op mijn bankrekening.